Monthly Archives: December 2017

THE SECRET (I won’t say, i won’t confess)- TAYNA (Ya ne skazhu, ne priznayus’) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

THE SECRET (I won’t say, i won’t confess)- TAYNA (Ya ne skazhu, ne priznayus’) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna.  At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images 

THE SEA (MOR’YE) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 THE SEA (MOR’YE) (Alexander Borodin). Ballad (Third presentation). Dedicated to Vladimir Vasilievich Stasov. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images   

SONG OF THE DARK WOODS (PESNYA TYOMNOVO LESA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 SONG OF THE DARK WOODS (PESNYA TYOMNOVO LESA) (Alexander Borodin). Dedicated to Lyudmila Ivanovna Shestakova. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images 

THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images  

ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images   

ALAS! WHY IS SHE RADIANT? (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 ALAS! WHY IS SHE RADIANT? (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images  

SORRY! HOW SAD THIS WORD IS … (PROSTI! KAK GRUSTNO ETO SLOVO…) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 SORRY! HOW SAD THIS WORD IS … (PROSTI! KAK GRUSTNO ETO SLOVO…) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images  

WHERE ARE YOU, MY DEAR FRIEND (GDE TY, DRUG MOY MILYI) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 WHERE ARE YOU, MY DEAR FRIEND (GDE TY, DRUG MOY MILYI) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images  

THE RING (I look sadly at the cherished ring)- KOL’TSO (Pechal’no na kol’tso zavetnoye glyazhu) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

THE RING (I look sadly at the cherished ring)- KOL’TSO (Pechal’no na kol’tso zavetnoye glyazhu) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images 

I SEE THE IMAGE OF YOU (YA VIZHU OBRAZ TVOY) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 I SEE THE IMAGE OF YOU (YA VIZHU OBRAZ TVOY) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images