Tag Archives: Elegy

ELEGY (Tatiana Salutrinskaya)

Tatyana Yakovlevna Salyutrinskaya (1903-1969

Tatyana Yakovlevna Salyutrinskaya (1903-1969

ELEGY (Tatiana Salutrinskaya)

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


Elegy of the Kyiv Hills (Elehiya Kyyivsʹkykh Pahorbiv) (Ihor Shcherbakov)

Shcherbakov Ihor Volodymyrovych (born November 19, 1955)

Shcherbakov Ihor Volodymyrovych (born November 19, 1955)

 

Elegy of the Kyiv Hills (Elehiya Kyyivsʹkykh Pahorbiv) (Ihor Shcherbakov).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


I REMEMBER, DEEPLY (YA POMNYU, GLUBOKO) (Alexander Dargomyzhsky)

Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky (February 14, 1813 – January 17, 1869)

Alexander Sergeyevich Dargomyzhsky (February 14, 1813 – January 17, 1869)

 

I REMEMBER, DEEPLY (YA POMNYU, GLUBOKO).

Tempo: Adagio

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


DO NOT TEMPT ME NEEDLESSLY (NE ISKUSHAY MENYA BEZ NUZHDY). Elegy (Mikhail Glinka)

Mikhail Ivanovich Glinka (June 1, 1804 – February 15, 1857)

Mikhail Ivanovich Glinka (June 1, 1804 – February 15, 1857)

 

DO NOT TEMPT ME NEEDLESSLY (NE ISKUSHAY MENYA BEZ NUZHDY). Elegy (Mikhail Glinka).

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


Elegy in A minor, Op.5 No.2 (Yakiv Stepovy)

Stepovy Yakiv Stepanovich (October 20, 1883 – November 4, 1921)

Stepovy Yakiv Stepanovich (October 20, 1883 – November 4, 1921)

 

Elegy in A minor, Op.5 No.2 (Yakiv Stepovy).

Tempo: Andante ma non troppo

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC: