Tag Archives: for the voice

THE SEA PRINCESS (MORSKAYA TSAR’YEVNA) (Alexander Borodin)
Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE SEA PRINCESS (MORSKAYA TSAR’YEVNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Alexandra Egorovna Makovsky. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


THE FALSE NOTE (FAL’SHIVAYA NOTA) (Alexander Borodin)
Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE FALSE NOTE (FAL’SHIVAYA NOTA) (Alexander Borodin). Dedicated to Modest Petrovich Mussorgsky. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


ARABIAN MELODY (ARABSKAYA MELODIYA) (Alexander Borodin)
Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

ARABIAN MELODY (ARABSKAYA MELODIYA) (Alexander Borodin). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


THE SECRET (I won’t say, i won’t confess)- TAYNA (Ya ne skazhu, ne priznayus’) (Alexander Alyabyev)
Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

THE SECRET (I won’t say, i won’t confess)- TAYNA (Ya ne skazhu, ne priznayus’) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna.  At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


THE SEA (MOR’YE) (Alexander Borodin)
Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE SEA (MOR’YE) (Alexander Borodin). Ballad (Third presentation). Dedicated to Vladimir Vasilievich Stasov. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


SONG OF THE DARK WOODS (PESNYA TYOMNOVO LESA) (Alexander Borodin)
Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

SONG OF THE DARK WOODS (PESNYA TYOMNOVO LESA) (Alexander Borodin). Dedicated to Lyudmila Ivanovna Shestakova. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin)
Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

 

THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev)
Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


ALAS! WHY IS SHE RADIANT? (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev)
Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

ALAS! WHY IS SHE RADIANT? (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev). At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC:


SORRY! HOW SAD THIS WORD IS … (PROSTI! KAK GRUSTNO ETO SLOVO…) (Alexander Alyabyev)
Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

SORRY! HOW SAD THIS WORD IS … (PROSTI! KAK GRUSTNO ETO SLOVO…) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna. At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images
SHEET MUSIC: