Tag Archives: for the voice

SONG OF THE DARK WOODS (PESNYA TYOMNOVO LESA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

 

SONG OF THE DARK WOODS (PESNYA TYOMNOVO LESA) (Alexander Borodin). Dedicated to Lyudmila Ivanovna Shestakova.

Tempo: Molto moderato e pesante

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE SEA (MOR’YE) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

 

THE SEA (MOR’YE) (Alexander Borodin). Ballad (Third presentation). Dedicated to Vladimir Vasilievich Stasov.

Tempo: Allegro tempestuoso

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


ARABIAN MELODY (ARABSKAYA MELODIYA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

 

ARABIAN MELODY (ARABSKAYA MELODIYA) (Alexander Borodin).

Tempo: Allegro passionato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE SEA PRINCESS (MORSKAYA TSAR’YEVNA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE SEA PRINCESS (MORSKAYA TSAR’YEVNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Alexandra Egorovna Makovsky.

Tempo: Moderato

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE FALSE NOTE (FAL’SHIVAYA NOTA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (November 12, 1833 – February 27, 1887)

 

THE FALSE NOTE (FAL’SHIVAYA NOTA) (Alexander Borodin). Dedicated to Modest Petrovich Mussorgsky.

Tempo: Andantino

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE SECRET (I won’t say, i won’t confess)- TAYNA (Ya ne skazhu, ne priznayus’) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

THE SECRET (I won’t say, i won’t confess)- TAYNA (Ya ne skazhu, ne priznayus’) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna.

Tempo: Andantino molto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

Alexander Porfiryevich Borodin (12 November 1833 – 27 February 1887)

 

THE SLEEPING PRINCESS (SPYASHCHAYA KNYAZHNA) (Alexander Borodin). Dedicated to Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov.

Tempo: Andantino

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


I SEE THE IMAGE OF YOU (YA VIZHU OBRAZ TVOY) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

I SEE THE IMAGE OF YOU (YA VIZHU OBRAZ TVOY) (Alexander Alyabyev). Dedicated to Afrosimova Ekaterina Alexandrovna.

Tempo: Andante con espressivo

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


ALAS! WHY IS SHE RADIANT (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

ALAS! WHY IS SHE RADIANT (UVY! ZACHEM ONA BLISTAYET…) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Allegretto poco andante

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC:


ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

Alexander Alyabyev (August 15, 1787 – March 6, 1851)

 

ADELE (ADELI) (Alexander Alyabyev).

Tempo: Allegretto

At the bottom of the page, you can download free sheet music as gif images

SHEET MUSIC: